• White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White TripAdvisor Icon
 • White Yelp Icon

Berkeley , CA
 

6 Weeks Course

November 2017

Watercolor
Course Two

Berkeley , CA
 

6 Weeks Course

November 2017

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White TripAdvisor Icon
 • White Yelp Icon

6 Weeks Course

January  2018

Oakland, CA

 

Watercolor
Course Two

6 Weeks Course

January  2018

Oakland, CA

 

6 Weeks Course

January  2018

Oakland, CA

 

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White TripAdvisor Icon
 • White Yelp Icon

Vision Board Workshop
 

January  2018

Berkeley, CA

Vision Board Workshop
Vision Board Workshop

Vision Board Workshop

January  2018

Berkeley, CA

IMG_5640.JPG
Vision Board Workshop

Visiona Board Workshop

January  2018

Berkeley, CA

Visiona Board Workshop

January  2020

Berkeley, CA