top of page
photo_2021-02-17 13.54.59.jpeg

 
✴️کار گاه قصه گویی
گرداننده و طراح: سهیلا قدس‌طینت
شش جلسه
جلسه اول رایگان
بیشتر بخوانیم
هر کدام از ما یک یا چند قصه داریم، قصه دوران کودکی، قصه نوجوانی،
قصه اولین عشق، قصه مهاجرت و...
توضیحات بیشتر باشد برای روز جمعه و اولین جلسه این کارگاه قصه نویسی
جلسه اول ما که به منظور آشنایی بیشتر با محتوا و نحوه برگزاری این کارگاه ها رایگان ارابه می‌شود فرصت خوبی است
که
- با یک ابزار جدید برای پرداختن به قصه ها نا تمام و یا ناگفنه زندگی مان
با خود و یکدیگر آشنا شویم و در عین حال داستان دیگران را بشنویم
که اغلب انعکاسی از ما حس و حال خودمان را در آن پیدا می‌کنیم
- وقت خوشی را از یک جنس جدید با یک گروه جدید بگذارانیم
- در نهایت تصمیم بگیریم که گذراندن این کارگاه می‌تواند برای من مفید باشد؟
- با خواندن این متن فقط به خودتان فکر نکنید : به پدر و مادر ها و یا خواهر و برادر ها و دوستان خوب تان هم فکر
کنید. می‌تواند یک کادو خوبی برای آنها باشد ؟
یک تا قصه خودمان را خودمان بنویسیم یا حتی بسازیم!
مدت ۹۰ دقیقه تا ۲ ساعت وقت بگذارید برای خودتان،
خود خودتان


برای رزرو جا در جلسه اول و یا کل کارگاه
لطفا با ما تماس بگیرید
Communityofiwin@gmail.com
510.60.60.877


Payment Method
PayPal: Communityofiwin@gmail.com
Zelle: Communityofiwin@gmail.com|
Or per credit card on our website
www.iwiniwin.org...

International Museum of the Baroque


سهیلا  قدس تیننت بازیگر، نویسنده، کارگردان و ترانه سارا با سابق آموزش بازیگری و قصه گویی دوره کوتاه پنج جلسیه را طراحی کرده است تا شما هم با این هنر آشنا بشوید و هم کمی‌ بیشتر و وجهی دیگر حتی با خودتان بیشتر آشنا بشوید.

International Museum of the Baroque

 ✴️ Payment Method
Zelle: Communityofiwin@gmail.com
Or per credit card on our website
www.iwiniwin.org...

PayPal: Communityofiwin@gmail.com
Venmo: 510 60 60 877

 

bottom of page